Viagra Fiyatı

Viagra fiyatı üzerinde iki adet büyük etken vardır. Bunlardan ilki Viagra tabletlerin içerdiği sildenafil oranıdır. Sildenafil, Viagra’nın cinsel gücü artırıcı etkisini sağlayan esas bileşendir. Penis kan damarlarını aktive ederek, kan akış hızını artırıcı özelliği vardır. Viagra tabletler ise farklı ihtiyaçlara çözüm sunabilmek için farklı miktarda sildenafil içeren dozlarda satılır. Viagra fiyatı da doz gereksinime göre değişiklik gösterir.

Viagra fiyatı üzerindeki diğer bir önemli etken ise satın alınacak tablet sayısıdır. Viagra, 4 ile 30 adet tablet içeren farklı kutu yapıları ile sunulur. Ürünün tablet sayısı arttıkça birim tablet başına ödenmesi gereken tutar da düşer. Bu nedenle Viagra’yı sürekli olarak kullanan bireylerin çok sayıda tablet içeren (örneğin Viagra 30’lu tablet) ürünleri tercih etmesi önerilir. Viagra fiyatı ile birlikle güvenilirliği ile de diğer performans artırıcıların bir adım önüne geçer. Pfizer tarafından Amerika’da üretilen Viagra, dünyanın önde gelen gıda ve ilaç araştırma kurumlarından tam not almıştır.

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Viagra Fiyatı
Just from $13/Page
Order Essay

Ancak kullanıcıların Viagra satın alırken bir hususta dikkatli olmaları gerekmektedir. Hem popülaritesi hem de milyonlara varan Viagra satış rakamları Viagra’nın sahte üretimlerinin gerçekleşmesine neden olmuştur. Viagra fiyatı sabit olmakla birlikte sahte ürünler genellikle piyasanın çok altındadır. Sahte Viagra kullanımının cinsel performansı artırmadığı bilinmektedir. Ayrıca içerisinde yer alan maddeler de sağlık için risk oluşturabilir. Bu nedenle güvenli bir alışveriş için bilinen alışveriş sitelerinin veya eczanelerin tercih edilmesi önerilir.

Kaynak : https://cialis.eczanedensatis.com.tr/viagra-fiyati/

Order your essay today and save 50% with the discount code: PUBLISH

Order a unique copy of this paper

550 words
We'll send you the first draft for approval by September 11, 2018 at 10:52 AM
Total price:
$26
Top Academic Writers Ready to Help
with Your Research Proposal
Live Chat+1(978) 822-0999EmailWhatsApp

Order your essay today and save 20% with the discount code GREEN

paket wisata banyuwangi minyak lintah nusa penida tour bromo ijen tour loker situbondo slot gacor slot bonus 100 togel taiwan slot online bandar togel online charcoal briquettes istanaimpian rajabandot kingdomtoto Key4d lotus4d olxtoto